Velkommen til Poul la Cour Museet
Click for English translation
                           

I den kommende tid vil der på følgende datoer være muligt at følge
en arbejdende kunstner i Poul la Cour Museet.
Det er Gesche Nordmann fra Husum syd for grænsen, som har ønsket at lade sig inspirere
af Forsøgsmøllens historie og omgivelser.
Datoerne, hvor kunstnerens arbejde kan følges, er:
Fredag d. 29. juli til Søndag d. 31. juli.
Fredag d. 14. okt. til søndag d. 16. okt.
Fredag den 11. nov. til søndag d. 13. nov.
Arrangementet fortsætter i 2017 og ender med en udstilling den 18. maj.

                                                 

Besøg kan iøvrigtaftales alle dage via 'Kontakt'.
Museet har normalt åbent hver onsdag fra kl. 10 til 15. Entré voksne 50 kr.
Se kalenderen under 'Aktiviteter'.

1897-turbines

Poul la Cour (1846-1908) var pioner på området aerodynamik og kendt for udvikling af vindmøller
til fremstilling af elektricitet. Ved forsøg i sin vindtunnel udviklede han teorien for det ideelle vingeprofil
og opdagede, at suget bag vingen var lige så vigtigt som vindens tryk.
Poul la Cour forskede også i oplagring af vindenergien ved elektrolyse af vand til ilt og brint.
Hans forsøgscenter fra 1897 i Askov fungerer i dag som museum for Danmarks vindmøllehistorie
samt som undervisningssted for børn og unge mennesker i naturvidenskabelige fag.
                     
pvj-akvarel
Akvarel af arkitekten, P.V.Jensen Klint, 1897
plcmuseum
skilt
Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen
 
       
                  
Vi støttes af LAG


Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Land-distrikterne.                                           
                                                        
Vi støttes af Nordea Fonden via

Dansk Naturvidenskabsformidling >
Opdateret d. 22.7.2016