Site Overlay

Det offentlige

Vejen kommune, som er hjemsted for Poul la Cour Museet, støtter museet med et årligt beløb til driften. Denne støtte er med til at dække udgifterne til varme, lys, forsikringer og andre driftsudgifter. Uden denne støtte vil det ikke være muligt at få disse udgifter dækket. Som modydelsen for støtten kan kommunens folkeskoler bruge stedet gratis. Vi er meget glade for denne dobbelte aftale, som både giver os en sikkerhed for driften og samtidig får vi et godt samarbejde med kommunens folkeskoler.

LAG står for Lokal Aktions Gruppe og er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene. De donerede midler kommer fra EU. Poul la Cour Museet har haft stor glæde af midlerne, som har gjort det muligt både at udvide eksisterende aktiviteter og også gjort det muligt at udvide med nye.

LAG har i fire omgange bevilget et beløb til udvikling af Poul la Cour Museet, hvor det har været med til at skabe bedre rammer for museets aktiviteter.

Det drejer sig om følgende fire projekter:

  • 2009 Styrkelse af turisme, erhverv og naturvidenskab i Poul la Cour Museet.
  • 2013 Udvidelse af aktiviteter på Poul la Cour Museet.
  • 2018 Aktiviteter hele året.
  • 2020 Energibesparelse og kundetilfredshed på Poul la Cour Museet
  • 2023 Nyt køkken på Poul la Cour Museet