Site Overlay

Gymnasier teoretisk

Gymnasier, teoretisk.

Besøget starter med en historisk gennemgang af museet og en film om Poul la Cour, herunder hans opfindelser og opdagelser. Forskellige energiomsætninger bliver demonstreret (elektrolyse, brændselsceller, vindenergi, solfanger, solceller, bølgeenergi).

Der er mulighed for at tage et specielt emne op, f.eks. aerodynamik eller bølgekraft.

Varighed 2 – 3 timer efter lærerens valg.

Vedrørende priser henvises til siden Åbning og entre

Undervisning bestilles ved mail til plc@poullacour.dk