Site Overlay

Højskolelærer

Poul la Cour som underviser på Askov Højskole

1878 besluttede forstanderen på Askov Højskole, Ludvig Schrøder, at etablere den Udvidede Folkehøjskole i Askov, hvor der bl.a. skulle undervises i fagene matematik og fysik på højt niveau.

Ludvig Schrøder havde tidligere på året mødt Poul la Cour og opfordret ham til at komme til Askov for at undervise, hvilket Poul la Cour havde sagt ja til.

Dermed indledtes et spændende møde mellem naturvidenskaben og den historisk-poetiske højskole.

På det tidspunkt var Poul la Cour ganske vist blevet en succesfuld opfinder, men han havde samtidig forsømt sit arbejde på Meteorologisk Institut og nærmest ruineret sin familie på grund af udgifterne til sine mange opfindelser, så det var ikke mærkeligt, at hans hustru, Hulda Barfod, gerne ville have ham væk fra dette liv.

Tilmed var hun hjemmevant i det grundtvigianske miljø, da hun havde været elev på Askov Højskole sammen med Grundtvigs datter i 1867.

Poul la Cour - år ukendt

Poul la Cours samtid var fyldt med en stigende konflikt mellem datidens opfattelse af Biblen og den moderne naturvidenskabs fortolkning af udviklingslæren. På trods af at Poul la Cour var en moderne og fremadrettet videnskabsmand gav dette ikke anledning til problemer for ham, idet han forstod at adskille de to livssyn. Som naturvidenskabsmand forsvarede han det moderne verdensbillede, men han havde ingen problemer med samtidig at han engagerer sig dybt i den kirkelige side. Han var initiativtager og den drivende kraft ved etablering af Askov Valgmenighed og ved bygning af Askov Kirke. Inden for det organisatoriske arbejde markerede la Cour sig som en af pionererne ved indførelse af den harmoniske svenske gymnastik til afløsning af den militæriske danske gymnastik. Han var i 30 år formand for Ribe Amts Skytteforeninger. I forbindelse med undervisningen på Højskolen skrev han mange lærebøger, hvoraf bøgerne Historisk matematik og Historisk fysik blev benyttet mange år efter hans død.