Site Overlay

Museets venner

Formål:

At være den folkelige baggrund for museet og at medvirke aktivt til museets opbygning og drift. Dette kan bl.a. ske ved at skabe opmærksomhed om den historiske vind-teknologiske forskning, der udførtes af Poul la Cour på “Statens Forsøgsmølle” i Askov omkring år 1900, og som fik stor betydning for elektrificeringen af landområderne i Danmark. Gennem studiet af de historiske kilder at medvirke til at genskabe flere af Poul la Cours forsøgsopstillinger samt at fremskaffe originale effekter til museet og komme med ideer til dets indretning. Gennem den oplysende virksomhed at arbejde for en udbygning og konsolidering af museets økonomiske grundlag, som primært skal administreres af “Poul la Cour Fonden”

Medlemmerne kan gratis besøge museet hver onsdag fra kl. 9 til 14, eller efter aftale.

Medlemmer:

Som medlemmer af støtteforeningen “Poul la Cour Museets Venner” kan optages alle – private såvel som virksomheder og institutioner -, der vil arbejde for foreningens formål, og som har interesse for den historiske udvikling af vindkraft i Danmark.

Kontingent:

Det årlige kontingent til foreningen er 150 kr. for enlige og 250 kr. for ægtefæller/par samt 500 kr. for virksomheder. Disse beløb samt eventuelle gavebidrag til foreningens arbejde administreres uafhængigt af fonden.

Indmeldelse:

Indmeldelse kan ske ved indsendelse af mail til: venneforeningen@poullacour.dk

Bankkonto:

Venneforeningens Bankkonto nr. : 9421 438 762 2689.

Bestyrelsen bag Poul la Cour Museets Venner  

Niels Bo Jørgensen

Formand

Per Lindegaaard Jensen

Sekretær

Inge Lis Dalsgaard

Kasserer

Leif Poulsen

Næstformand

Lars Pihlgaard

Bestyrelsesmedlem

Kurt Pedersen

Bestyrelsesmedlem