Site Overlay

Poul la Cour Fonden

Poul la Cour Fonden
Poul la Cour Fonden, der blev stiftet den 25. marts 2000, har til formål at sikre Poul la Cours forsøgscenter i Askov for eftertiden, indrette et museum på stedet samt indsamle viden med relation til vindkraftens historie. Med opbakning fra den danske vindmølleindustri lykkedes det i 2000 at erhverve de bevaringsværdige bygninger, der rummer den historiske baggrund for den moderne, danske vindmølleindustri.Fonden er en offentlig, godkendt og almennyttig fond, som er godkendt af Civilstyrelsen. Fonden er ikke skattepligtig.
Bestyrelsen vælges ved udpegning.
Fondens CVR-nr. er 25 46 18 86. Fondens regnskab bliver revideret af Partner Revision, statsautoriseret revisionsfirma
Fondens formand er Bjarke Thomassen.Poul La Cour 
Poul la Cour, som levede fra 1846 til 1908, er internationalt kendt for sine forsøg og sin forskning mht. udnyttelse af vindenergien til fremstilling af elektricitet. Han forskede ligeledes i energi-oplagring, idet han fremstillede brint af den overskudselektricitet, der blev produceret på gode vinddage. Både i Danmark og i udlandet er Poul la Cour kendt som grundlæggeren af den moderne vindmølleindustri.I et samarbejde mellem Wind Europe og Poul la Cour Fonden uddeles årligt Poul la Cour Prisen til en person, som har gjort en særlig indsats på vindmølleområdet.Poul la Cours forsøgscenterForsøgscentret i Askov stod færdigt i 1898 og er tegnet af arkitekten P.V. Jensen Klint, den senere landskendte arkitekt, der skabte Grundtvigskirken i København. Det var i forsøgscenteret, at Poul la Cour gennem sin forskning lagde grunden til den moderne vindmølleindustri og var med til, at Danmark blev førende på verdensplan.
Udover at stedet er blevet omdannet til museum for Poul la Cours arbejde, fungerer det som undervisningssted for børn og unge mennesker, der søger viden inden for det naturvidenskabelige område.

Poul la Cour Fondens visioner
At drive og udvikle Poul la Cours tidligere forsøgscenter med fokus på følgende områder:

  • Museum med aktiviteter på områderne vind, brint, solenergi, bølgeenergi samt energioplagring.
  • Undervisning og aktiviteter for børn og unge inden for det naturvidenskabelige område.
  • Mødested for erhvervslivet, som beskæftiger sig med energi.

Bestyrelsen bag Poul la Cour Fonden

Bjarke Thomassen
Christian Ditlev Rasmussen
Steffen M. Søndergaard
Birger T. Madsen
Troels Thomsen
Leif Poulsen
Jytte Thorndahl