Site Overlay

Tidlig karriere

Poul la Cour i 1864

Poul la Cour blev født på gården Skærsø i 1846 på Djursland, hvor hans far var en åndelig og teknisk vakt gårdejer. I gymnasietiden havde Poul la Cour et ønske om at blive præst, men med et tg til studentereksamen i græsk og ug i matematik tydede det på, at evnerne gik i en anden retning. Derfor anbefalede hans bror, den senere præsident for Landhusholdsningselskabet, J. C. la Cour, at han tog en naturvidenskabelig karriere med henblik på at blive meteorolog. I 1869 skrev han magisterkonferens inden for den nye videnskab meteorologi. For sin meteorologiske afhandling om måling af sammenhængende skylags højde indhentede han en sølvmedalje. Da så Meteorologisk Institut blev oprettet i 1872, blev han ansat som vicedirektør, hvorefter der fulgte nogle spændende år, hvor Poul la Cour bl.a. havde ansvaret for oprettelsen af vejrstationer rundt om i landet. Da han i 1878 blev lærer ved Askov Højskole, begyndte en helt ny tilværelse for ham. Han blev igangsætter, opfinder, højskolelærer og engagerede sig dybt i sociale forhold. Inden han døde i 1908, havde han nået at sætte sit præg på utrolig mange områder af samfundet.